Fenomenet sommarkatter är inte ett lika vanligt problem som det har varit. Istället får katthemmen idag en strid ström av övergivna katter året om. Sedan april förra året har djurskyddslagen skärpts och strängare straff väntar för den som överger sin katt.
Sommar och semester är en härlig tid att ta hand om en katt. Men tänk på att det med kattägandet följer ett stort ansvar under många år. Tyvärr är det många katter som blir övergivna, inte bara på sommaren. Hittar du en övergiven katt ta då reda på ett katthem eller djurhem som kan ta hand om den. Skulle det inte finnas något i närheten kan du kontakta länsstyrelsen.

Här finns den nya djurskyddslagen om övergivna djur paragraf 8.

Ny regler för hund och kattägare läs här