Svenska Jägareförbundet och Svenska Bågjägareförbundet vill att pilbågsjakt ska tillåtas i Sverige. Detta enligt en skrivelse till Naturvårdsverket. Som argument hänvisar förbunden till en rapport från SLU, men slutsatserna man drar av rapporten är felaktiga, enligt Svenska Djurskyddsföreningen.
Svenska Jägareförbundet menar att kraven för att jaga med pil och båge är högt ställda och svåra att uppfylla, vilket leder till att endast ett fåtal skulle ägna sig åt jaktformen. I skrivelsen hävdar man att SLUs vetenskapliga råd för djurskydd – som tidigare i år sammanställt en rapport om metoden – konstaterar att “det mesta talar för jaktformen”.

Men i rapporten går bland annat att läsa: “Fullständiga riskbedömningar av djurvälfärd vid jakt saknas. I jämförelse med jakt med kul- eller hagelvapen medför bågjakt djurvälfärdsrisker med avseende på framför allt tiden från skott till medvetslöshet och skadeskjutning. Bristen på vetenskapligt underlag, inte minst vad gäller småvilt, innebär indirekt också en djurvälfärdsrisk.”

SLUs vetenskapliga råd för djurskydd pekar också på risken att skadeskjutna djur kan undkomma; detta på grund av att pil och båge endast ska användas på kort skjutavstånd och på stillastående djur, och att det då kan vara svårt eller omöjligt att avlossa ett andraskott mot ett redan skadat djur.

– Vår ståndpunkt är att pilbågsjakt innebär ökade risker för lidande för djuren och därför måste förbli förbjudet i Sverige, som det är idag, säger Johan Beck-Friis, generalsekreterare på SDF.