Den 11 december anordnar Svenska Djurskyddsföreningen, Djurens Vänner och Nationellt centrum för djurvälfärd vid Sveriges lantbruksuniversitet ett heldagsseminarium om hundsmuggling och hur den kan stoppas.

Seminariet äger rum på SLU, Ultuna, Uppsala. Företrädare för Jordbruksverket,
Statens veterinärmedicinska anstalt, Tullverket, länsstyrelserna, den europeiska
veterinärfederationen, Svenska Kennelklubben med flera kommer att tala.

Mer information om seminariet finns här. Företrädare för medierna är mycket välkomna.