Svenska Djurskyddsföreningen utvecklar sitt samarbete med Swedish Animal Aid och lanserar nu projektet ROSE (Romania and Sweden). Rumänien har stora mängder gatuhundar som lider svårt och djurskyddet är ofta lågt prioriterat. Tillsammans med myndigheter på plats är målet att kraftigt minska antalet nya valpar genom att kastrera hundar i reproduktionsbar ålder.

Antalet lösspringande hundar i Rumänien är mycket stort och landet har problem med rabies, parvovirus och andra smittsamma sjukdomar. Hundarna utsätts för stort lidande inte bara från dessa sjukdomar utan också på grund av hunger, törst, skador från trafik och av parasiter. I förlängningen drabbar detta även Sverige eftersom en del av dessa hundar adopteras hit, ibland utan att vaccinationer och dokumentation är i ordning.

Sedan en tid tillbaka har SDF ekonomiskt stöttat en annan svensk organisation, Swedish Animal Aid (SAA), i deras arbete med att kastrera hundar i Rumänien. I maj 2022 var SDFs generalsekreterare Maria Lönn på plats för att tillsammans med SAA träffa teamet och med egna ögon se hur problemet med främst gatuhundar ser ut.

– Det är svårt att på förhand föreställa sig mängden övergivna hundar, det är ett ständigt överflöd och hela tiden föds fler kullar. Antingen av hemlösa gatuhundar eller av tikar som har en ägare men där ägaren inte vill ha valparna. Ofta dumpas de ute på en åker eller liknande. Överkörda hundar är tyvärr en vanlig syn längs vägarna, säger Maria Lönn.

Många av hundstallen är överfulla och om de hamnar där innebär det en miljö som är långt ifrån en bra djurvälfärd. Enligt SDF och SAA finns bara en väg ut ur detta elände: att kraftigt minska antalet nya valpar genom att kastrera hundar i reproduktionsbar ålder.

Nyligen beslutade myndigheterna i ett av de fattigaste länen, Neamt County, att ta krafttag och höja djurskyddet. Man har avsatt pengar för fler kastreringar, resurser till djurpoliser och påbörjat byggandet av ett modernt shelter (djurhem) som kan ta emot alla slags djur, även lantbruksdjur.

– Nu när myndigheterna är på tåget och vill ha vårt stöd ser vi detta som en fantastisk möjlighet att göra verklig skillnad på lång sikt. Ingen hund förtjänar att vara överflödig, säger Maria Lönn och poängterar att förhoppningen är att projektet i Neamt County blir en framgångssaga och att andra län i Rumänien ska ta efter.

I samband med kastreringarna kommer man inom projektet se till att hundarna även vaccineras mot bland annat rabies, liksom chipmärkas och registreras i en nationell databas.

Vill du bidra till projektet? Bli stödmedlem hos Svenska Djurskyddsföreningen senast 31 augusti för 100 kronor och skriv “Rumänien” i meddelanderutan. Då går din medlemsavgift direkt till ROSE-projektet.

Du kan också donera en valfri summa direkt till Swedish Animal Aid, swishnummer: 123 543 89 57