Svenska Djurskyddsföreningen fortsätter att satsa stort på djurvälfärdsfrämjande forskning. Nu donerar föreningen pengar till ett projekt om träningsrelaterade riskfaktorer för ridhästar.
Svenska Djurskyddsföreningen har valt att stödja forskning inom projektet ”Förbättrat djurskydd genom identifiering av träningsrelaterade riskfaktorer”, som bedrivs på fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (VH) vid Sveriges lantbruksuniversitet. Donationen ligger väl i linje med Svenska Djurskyddsföreningens önskemål om att få fram bättre metoder för att förebygga, diagnostisera och behandla sjukdomar hos djuren.

Professor Lars Roepstorff, som leder arbetet på SLU inom biomekanik på häst tillsammans med medverkande seniora forskare Marie Rhodin och Agneta Egenvall, är mycket tacksam för donationen. Ortopediska skador är det största hälsoproblemet hos våra svenska ridhästar och leder i många fall till en betydligt kortare livslängd. De utgör också ca 60 % av den totala kostnaden för veterinärvård och ersättningar från försäkringsbolag. En ny teknik finns som möjliggör mer systematisk och objektiv dokumentation av träning och effekten av olika underlag. Syftet med detta forskningsprojekt är att förbättra djurskyddet för hästar. En omfattande studie av unga hästar ska genomföras för att identifiera träningsrelaterade riskfaktorer som påverkar hästarnas rörelsesymmetri samt ortopediska hälsa.

Detta skall ge systematisk grund till hur moderna tekniska hjälpmedel kan användas av ryttare på alla nivåer för att optimera hästens träning mot bättre hälsa och hållbarhet – och därmed medverka till ett ökat djurskydd. Rekommendationer kommer att kunna ges för hur dessa hjälpmedel skall användas för att tidigare fånga upp tecken på ohälsa.

Svenska Djurskyddsföreningen har tidigare stöttat forskning vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (VH) genom initiativ och bidrag till professuren i djurskydd, till ett doktorandprojekt om mjölkkornas välfärd, till kunskapssajten Hästsverige, till ett projekt om tandsjukdomar hos hund och katt, till ett projekt om tillförlitlighet i diagnostiska analyser – betydelsen av störande antikroppar hos hund, till ett projekt om vinster genom djurvälfärd, till ett projekt om mobil slakt samt till en förstudie på hur underlaget på galoppbanor påverkar djurvälfärd.

– Svenska Djurskyddsföreningen bygger sina värderingar på forskning och vetenskap. Syftet med donationerna är att förbättra kunskapen om djurens välfärd och vår målsättning är att projekten ska leda till förbättrade livsvillkor för djuren, säger Lillemor Wodmar, generalsekreterare på Svenska Djurskyddsföreningen.

Kontakt

Christine Jakobsson, VH-fakulteten, SLU
Telefon: 018-67 16 82
Christine.jakobsson@slu.se

Lillemor Wodmar, generalsekreterare på Svenska Djurskyddsföreningen
Telefon: 08-783 03 68
Lillemor@djurskydd.org