Den 11 december 2019 anordnar Svenska Djurskyddsföreningen tillsammans med Nationellt centrum för djurvälfärd vid SLU och Djurens Vänner ett heldagsseminarium om hur vi kan stoppa hundsmugglingen. Seminariet är kostnadsfritt och öppet för alla.

Smugglingen av hundar utgör idag ett omfattande problem som utsätter djur för lidande och lurar människor. Den utsätter också samhället för smittorisker.

Seminariet på SLU kommer att belysa de problem och risker som smugglingen av hundar leder till ur ett djurvälfärds- och smittskyddsperspektiv. Myndigheternas arbete mot hundsmugglingen tas upp och tillsammans kommer vi att diskutera hur hundsmugglingen kan stoppas.

Seminariet riktar sig till alla som är intresserade av arbetet mot hundsmugglingen inklusive polis, tull, lagstiftare, kontrollmyndigheter, jurister, djurhälsopersonal, organisationer, uppfödare och hundägare. Mer information och registreringsformulär finns här (klicka på denna länk).