Under de kommande fem åren ska SDF arbeta tillsammans med vår europeiska paraplyorganisation Eurogroup for Animals för att minska djurens lidande i samband med transporter av levande djur.

Arbetet kommer att fokusera på tre huvudfrågor:

● Vårt långsiktiga mål är att få ett slut på exporten av levande djur ut ur EU och begränsa handeln inom EU. Vi vill att uppfödare och slakteriföretag övergår till en handel med kött och slaktkroppar.

● Som ett halvtidsmål kommer Eurogroup for Animals och SDF att arbeta för en bättre kontroll av rådets förordning (EG) nr 1/2005 om skydd av djur under transport, liksom en minskning av den tid djuren måste tillbringa i transitering.

Dessutom uppmanar vi EU-kommissionen att vidta rättsliga åtgärder och införa sanktioner mot medlemsstater som inte tillämpar förordningen korrekt.

● För att undvika djurskyddskriser vid EUs gränser på grund av höga temperaturer vill vi också stoppa export av levande djur under sommaren (juni-augusti).

Transport av unga, icke avvanda djur är oacceptabel på grund av att det inte går att möta djurens välfärdsbehov under transporten. Dessa transporter måste stoppas eller åtminstone förkortas.