Med anledning av den kommande domen i EU-domstolen som eventuellt kommer förbjuda medlemsländerna att införa eller behålla förbud mot slakt utan bedövning, debatterade SDFs generalsekreterare Johan Beck-Friis frågan i Morgonstudion, SVT, den 21 oktober 2020.
Frågan har aktualiserats efter att Belgien velat införa ett förbud mot slakt utan bedövning, och en av generaladvokaterna i EU-domstolen ifrågasatt det med hänvisning till religionsfriheten. Risken är stor att EU-domstolen går på generaladvokatens linje vilket skulle kunna betyda att Sverige måste ändra sin nuvarande lagstiftning, som sedan länge förbjuder slakt utan föregående bedövning.

På plats i Morgonstudion var den judiska rabbinen, Ute Steyer, som hävdade att även slakt med bedövning innebär ett lidande för djuren och är stressande.

Svenska Djurskyddsföreningens ståndpunkt är att all slakt måste föregås av bedövning.

-Att inte bedöva först innebär ett stort lidande för djuren, betydligt större än det obehag som bedövning kan ge. Det är därför viktigt att vi får behålla vårt bedövningskrav som det är idag, säger Johan Beck-Friis.

Se inslaget här