Svenska Djurskyddsföreningen inleder ett unikt samarbete med Riksföreningen Stoppa Fyrverkerier för Privatpersoner i Sverige, RSFP. Vårt gemensamma mål med kampanjen är att verka för ett nationellt förbud för försäljning av fyrverkerier till privatpersoner, samt ett förbud för privatpersoner att använda fyrverkeriprodukter.

Djur far illa som en konsekvens av fyrverkerier och dess läten. Djurägare till hundar, katter och lantbruksdjur vittnar om svåra skador och traumatiska upplevelser, de höga ljuden som fyrverkerier ger kan orsaka allvarlig psykisk stress, skador och dödsfall.

Även vilda djur far illa. Rävar, harar och rådjur kan fly i panik och springa ut på tunna isar eller bland trafik på motorvägar. Fåglar har observerats fly sina bon och flyga in i träd och hus. Den negativa effekten på djurs välfärd finns beskrivet i studier från bland annat Nederländerna och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

Kampanjen för att Stoppa fyrverkerier för privatpersoner startar idag, den 5 december 2022 på våra sociala kanaler. Vi kommer att samla in namnunderskrifter för att påverka politiker. Riksföreningen Stoppa Fyrverkerier för Privatpersoner i Sverige kommer att publicera en vittnesmålsberättelse om dagen delas i 365 dagar på Instagramkontot ”stoppafyrverkerier”.

Läs pressmeddelandet i sin helhet här: Pressmeddelande Fyrverkeri