Fur Free Europe (Ett pälsfritt Europa)

Pälsdjursuppfödning är till sin natur grymt och ogillas av de flesta i EU.

Det är omöjligt att förbättra djurens välbefinnande på pälsdjursfarmer. Inga djur ska egentligen behöva leva i burar. Därför är burhållning av vilda djur särskilt grym. Att hålla och döda djur enbart för pälsproduktion är etiskt ohållbart.

Flera coronautbrott på minkfarmer har visat att pälsproduktionen kan innebära risker för folkhälsan.

Förbud mot pälsdjursuppfödning i några EU-länder snedvrider pälsmarknaden. Näringsidkarna i de EU-länder som inte har något förbud mot pälsdjursuppfödning gynnas på bekostnad av de länder som redan har regelrätta förbud.

I flera länder och regioner är det redan förbjudet att släppa ut pälsprodukter på den inhemska marknaden. Bland annat finns ett EU-förbud mot hund- och kattpäls.

I linje med många EU-länders krav uppmanar vi som EU-medborgare kommissionen att i hela EU i lag förbjuda att

– hålla och döda djur enbart eller huvudsakligen för pälsproduktion – på EU-marknaden släppa ut päls från djuruppfödning och produkter som innehåller sådan päls.

Europeiska medborgarinitiativet

Stöd det här initiativet som har föreslagits av EU-medborgare
Startdatum för namninsamlingen 2022-03-16

Kontaktpersoner:
Elise Fleury
Agnese Marcon