Det finns ett betydande intresse hos dagligvaruhandeln för djurens välfärd och svenska mervärden, skriver Svenska Djurskyddsföreningen tillsammans med företrädare från konsumentföreningar, andra djurskyddsföreningar och Världsnaturfonden i en slutreplik om debatten ”Gör det enklare att välja kött från djur som fått beta”.

I slutrepliken på debatten om att göra det enklare för konsumenter att välja kött från djur som har fått beta svarar SDF tillsammans med flera andra organisationer att vi vill kunna välja kött från betande djur eftersom det gynnar djurens välfärd, bidrar till att bevara och utveckla den biologiska mångfalden och bidrar till ökad kolinlagring. Dessa parametrar är viktiga ur ett hållbarhetsperspektiv.

Vi beklagar att nötköttsproducenterna inte vill tillmötesgå konsumenternas möjlighet att välja. Ett önsketänkande skulle vara att Från Sverige-märkningen alltid garanterade att nöt- och lammköttet kommer från betande djur.

Vår debattartikel syftade till att skapa förståelse, respekt och delaktighet hos uppfödare, slakterier, förädlare och dagligvaruhandel. Det finns ett betydande intresse hos dagligvaruhandeln för djurens välfärd och svenska mervärden. Därför försvarar vi svenska kors rätt till bete, som ett starkt mervärde för svensk matproduktion.

Läs vår slutreplik här.

”Det måste bli lättare för konsumenter att välja kött som kommer från betande djur” skrev SDF tillsammans med flera andra organisationer i en debattartikel i ATL (Lantbrukets affärstidning) i juni 2022. En fjärdedel av det nötkött som säljs i Sverige kommer från djur som aldrig fått komma ut på bete.

Repliken från Henrik Lander, ordförande Sveriges Nötköttsproducenter, kom strax efter: ”Det viktigaste nu är att konsumenter, restauranger och beslutsfattare väljer bort importköttet snarare än att välja bort kött från svenska tjurar”. Läs repliken här.