Svenska Djurskyddsföreningens ordförande Lillemor Wodmar fick ta emot SLUs donatorspris av Christine Jakobsson.

Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) anordnade den 29 maj 2018 ett seminarium om komparativ medicin, dvs jämförande forskning mellan djur och människor. Universitetet belyste då bland annat ärftliga sjukdomar hos hund och människa, ledsjukdomar hos katt och människa, hjärtsjukdomar hos sällskapsdjur och människa och tumörer hos framför allt hundar och människor.

 

Under seminariet delade fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap vid SLU ut ett pris till Svenska Djurskyddsföreningen för donationer till forskningen vid universitetet. I motiveringen framhölls att föreningen genom sitt stöd medverkar aktivt i utvecklingen av forskning och ny kunskap om djur och djurvälfärd för djurens bästa.