På fredag den 21 maj försvarar veterinär Karolina Enlund sin doktorsavhandling om hundars tandhälsa. Avhandlingen är delvis finansierad av SDF och visar tydligt att det bästa sättet att förebygga tandproblem hos hund är genom daglig tandborstning.
Både tandsten och tandlossning är vanligt bland svenska hundar. Småvuxna raser som mops, chihuahua och yorkshireterrier har sämst tandhälsa vilket uppges bero på att hunden inte vill samarbeta. Bäst tandhälsa har schäfer, flatcoated retriever och rottweiler. Det visar Karolina Enlunds doktorsavhandling som bygger på en stor enkätstudie bland både hundägare och personal på djurkliniker. Nästan 70 000 personer har svarat på enkäten.

Det bästa sättet att förebygga tandlossning är att dagligen borsta tänderna på hunden, något endast fyra procent av hundägarna uppgav att de gör. Nära 40 procent av hundarna har tandsten i någon utsträckning, vilket var tionde hundägare inte kände till.

Symtom som tyder på inflammation i munnen är dålig andedräkt och lättblödande tandkött. Oftast beror ett lättblödande tandkött på att tänderna borstas för sällan.

– Avhandlingen visar hur viktigt det är med kunskap, för både hundägare och djursjukvårdspersonal. Den behövs för att förbättra den förebyggande hemtandvården, för att känna igen tecken på dålig tandhälsa och för att kunna vidta rätt åtgärder i tid. Det skulle kunna förbättra hundars tandhälsa och allmänna välmående väsentligt, säger Karolina Enlund.

Forskningen är finansierad Svenska Djurskyddsföreningen och Stiftelsen Djursjukhus i Stor-Stockholm och är ett samarbetsprojekt mellan Sveriges lantbruksuniversitet och AniCura Djursjukhuset Albano.

Foto: Peter Ruterhagen