Svenska Djurskyddsföreningen har följt händelseutvecklingen i Furuvik där totalt fyra schimpanser sköts till döds under förra veckan. Händelsen har fått skarp kritik världen över, bland annat från ledande forskare som primatologen Frans de Waal och Jane Goodall på Jane Goodall Institute. 

Det var i samband med att fem av Furuviks sju schimpanser rymde från sitt hägn den 14 december som tragedin inträffade. Djurparken fattade omedelbart beslut om att avliva djuren med hänvisning till att schimpanser är högriskdjur och att säkerheten för människor stod på spel. Fyra schimpanser är nu döda och ytterligare en är skadad.

Kritiker världen över menar att man hade kunnat locka tillbaka schimpanserna in i hägnet med hjälp av personal som djuren kände och litade på, alternativt använt bedövningspilar för att söva dem. Det senare var aldrig ett alternativ enligt Furuviksparken, då det tar tid för sövningsmedlet att verka och aporna under den tiden hinner dra ut pilen.

– Det är en mycket tragisk händelse och drabbar många, inte minst de tre kvarvarande schimpanserna i flocken som nu är traumatiserade och behöver vård. Många frågor återstår att få svar på och vi avvaktar nu utredningen för att se om något kunde ha gjorts annorlunda i just detta fall, säger SDFs generalsekreterare Maria Lönn.

Den senaste tiden har det inträffat flera allvarliga avvikelser på svenska djurparker; förutom skjutningen på Furuvik har det rapporterats om en giftorm på rymmen, lösa vildsvin, en djurskötare som dödats av en antilop och en 18-årig sommarvikarie som avled efter en björnattack.

– Vi anser att branschen snarast måste göra en total översyn av sina rutiner och handlingsplaner för att liknande händelser inte ska fortsätta att upprepas. Utöver det behöver myndigheterna i högre grad se över hur väl djurparkerna följer gällande lagstiftning samt aktualisera frågan om vilka djur som är lämpliga att ha i djurparker och under vilka former, säger Maria Lönn.