Nyligen upptäcktes det första fallet av virussjukdomen afrikansk svinpest i Sverige. Viruset påvisades i ett självdött vildsvin utanför Fagersta. Afrikansk svinpest är en väldigt smittsam och plågsam sjukdom, som kan drabba både tama och vilda grisar. Dödligheten är uppemot 100 procent. Här beskriver vi varför det är ett hot mot djurskyddet och vad du som enskild kan göra.

På vilket sätt utgör afrikansk svinpest ett hot mot djurskyddet?
  • De sjuka djuren utvecklar en sorts blödarfeber. När det gäller vildsvin innebär detta ett fruktansvärt lidande som slutar med att de självdör, om de inte blir avlivade av jägare. Om viruset kommer in bland tamgrisar blir ett stort antal grisar avlivade, både för att förebygga att fler djur blir sjuka och lider, och för att begränsa smittspridning.
  • I och med att afrikansk svinpest har hittats i Sverige har flera länder stoppat sin köttimport härifrån. Redan nu finns det grisbönder som lägger ner sin verksamhet av oro för framtiden. Sverige har en strängare djurskyddslagstiftning för grisar jämfört med de flesta andra länder, och det är en stor förlust för djurskyddet ifall svensk grisuppfödning upphör.
Hur kan jag bidra till bekämpningen av afrikansk svinpest?
  • Håll dig uppdaterad om restriktionsområdet och smittläget. Det kan du göra på Jordbruksverkets hemsida, läs mer här.
  • Rapportera in sjuka och döda vildsvin
  • Ta inte fläsk- eller charkprodukter med dig hem om du har varit utomlands.