Oktober och november är de månader då flest olyckor med rådjur, älg, vildsvin och andra viltslag. Sedan början av 2010-talet har olyckorna blivit allt vanligare, tre fjärdedelar av viltolyckorna sker i kollision med rådjur. De senaste tre åren anmäldes 41 procent fler olyckor än under motsvarande tid i början av 2010-talet, enligt Nationella viltolycksrådet.

I landet som helhet kan vi räkna med närmare 16 000 incidenter, motsvarande över 250 per dag.

Det är störst risk för viltolyckor i gryning och skymning eftersom det är då de flesta djuren förflyttar sig för att leta föda.

Det är viktigt att hålla uppsikt längs med vägkanter, anpassa hastigheten och vara extra vaksam då viltstängsel upphör. Håll även uppsikt vid skogsområden med vattendrag på ena sidan av vägen, skogskanter och kalhyggen.

Om du är på väg att krocka med rådjur ska du bromsa och försöka undvika att styra undan.

När det gäller älg är det bästa att försöka väja, men om du inte hinner så bör du sikta baktill på älgen vid en kollision, för att den delen är lättast och det är mindre risk för att älgen landar på bilen.

Om en viltolycka har inträffat:

– Sätt ut varningstriangel

– Stanna och märk ut platsen för olyckan med ett plastband på den sida av vägen där djuret försvann.

– Även om djuret inte är skadat, ring polisen på 112 och uppge var du befinner dig.

– Kontakta viltrehabiliterare på KFV Riks

Läs mer och ta del av statistik på https://www.viltolycka.se/