Efter Svenska Djurskyddsföreningens uppmaning att få zoobutiker att sluta med reapriser på djur då det lockar till impulsköp, svarar Zoobranschens riksförbund, ZooRF, så här: 
“Att sänka priset på ett djur med 50 procent kan upplevas som att man vill locka till ett snabbare köpbeslut, och det ligger inte i linje med våra värderingar. Vi kommer att gå ut i våra medlemskanaler och lyfta fram detta och uppmana våra butiker och förhoppningsvis även butiker som ännu inte är medlemmar, men som ändå läser, att inte sänka priset på djur eller använda uttryck som ”rea” och ”rabatt” på levande djur.” 

ZooRF skriver också att ett djurköp är något som ska ske med eftertanke och att det är vanligt att zoobutiker nekar kunder när förutsättningarna för djurköpet inte verkar vara de rätta.  

 

 

    – Det är glädjande att zoobranschen tar avstånd från försäljning av djur genom att locka med extrapriser då inköpspriset för djuret är en försumbar del av dess totala livskostnad. När man skaffar ett djur måste man ha insett att det är djurets utfordring och skötsel, inte inköpet, som utgör den stora utgiften, säger Johan Beck-Friis, generalsekreterare för SDF.