Uppsala djurförsöksetiska nämnd har avslagit Växa Sveriges ansökan om att hålla 1500 mjölkkor inomhus i studiesyfte under 18 månader. Nämnden hänvisar till att en liknande ansökan avslogs i Göteborgs djurförsöksetiska nämnd 2021 och att inget nytt tillkommit i ärendet.

Ansökan till försöket med titeln ”Försämras mjölkkors välfärd under inomhusvistelse sett över en längre tidsperiod?” lämnades in av Växa Sverige som är en medlemsorganisation i LRF. Betesrätten för mjölkkor i Sverige är lagstadgad men är ändå under konstant hot från både bransch och politiskt håll, som under de senaste åren fört fram att kravet borde begränsas eller helt tas bort. Svenska Djurskyddsföreningen har tillsammans med en rad andra djurskyddsorganisationer skrivit flera debattartiklar i ämnet som du bland annat kan läsa här.

Uppsala djurförsöksetiska nämnd skriver i sitt beslut från 27 januari 2023 att försökets betydelse inte uppväger lidandet för djuren och påpekar att inget substantiellt tillkommit från den tidigare ansökan som avslogs av Göteborgs djurförsöksetiska nämnd 2021 och som avsåg 2500 kor. Då avslogs ansökan med motiveringen att det var känt att nötkreatur har en stark vilja att vistas utomhus under betesperioden och att forskning visar att de mår bättre av detta.

I det nya avslaget skriver Uppsala djurförsöksetiska nämnd: ”Nämnden anser i och för sig att syftet skulle kunna överväga lidandet för djuren men anser inte att sökande belägger detta på ett övertygande sätt. Detta särskilt som åtgärden, att neka besättningar med mjölkkor bete under sommarhalvåret, går stick i stäv med gällande lagstiftning.” Växa Sverige har möjlighet att överklaga beslutet, vilket i så fall ska göras till Centrala djurförsöksetiska nämnden.

– Ett mycket välkommet beslut även om man kan tycka att det är självklart. Extra glädjande är att det var en enig nämnd som beslutade om avslag. Jag skulle önska att vi slapp fler liknande ansökningar i framtiden, kor behöver få vistas utomhus, säger SDFs generalsekreterare Maria Lönn.