I dag kommer de första produkterna märkta med den nya ursprungsmärkningen Från Sverige ut i butikerna. Den blågula symbolen ska göra det enklare att hitta mat och dryck med svenskt ursprung i butiksdiskarna.
Initiativet till märkningen kommer från Livsmedelsföretagen, Svensk Dagligvaruhandel och LRF som gemensamt bildat bolaget Svenskmärkning AB, som äger och förvaltar märket.

Flera undersökningar har på senare tid visat att svenska livsmedel och råvaror har hög prioritet när svenska konsumenterna ska välja varor.

– Här möter den nya märkningen ett uttalat behov och gör det enklare för konsumenter att kunna göra medvetna val, konstaterar Maria Forshufvud, VD på Svenskmärkning AB i ett pressmeddelande.

En undersökning som Svenska Djurskyddsföreningen tillsammans med en rad andra djurskyddsorganisationer lät genomföra i höstas, visar att när det gäller animaliska produkter beror viljan att handla svenskt till stor del på upplevelsen att svenska djur behandlas bättre än djur i andra länder.

Den nya märkningen är frivillig men ställer krav på företagen som vill använda märket. De tecknar avtal med Svenskmärkning AB och produkterna som märks ska följa det regelverk som märkningen vilar på. Hittills har, enligt Svenskmärkning AB, ett 25-tal företag tecknat avtal, och fler ska vara på väg.

Svenska Djurskyddsföreningen har länge arbetat för en mer omfattande ursprungsmärkning av animaliska livsmedel, och anser därför att detta är ett lovvärt initiativ som förhoppningsvis innebär ett första steg mot en obligatorisk märkning.

Kriterier för märkning med Från Sverige

• Alla djur ska vara födda, uppfödda och slaktade i Sverige.
• Odling ska ha skett i Sverige.
• All förädling och packning ska ske i Sverige.
• I sammansatta produkter ska minst 75% vara svenskt.
Korv, bröd och fruktyoghurt är några exempel.
• Kött-, ägg- och mjölkråvara är alltid 100% svensk, även i sammansatta produkter.

Om märket Från Sverige och Kött från Sverige

Ursprungsmärkningen Från Sverige är frivillig och kan sättas på alla typer av livsmedel som uppfyller kriterierna. För kött och charkuterier används märkningen Kött från Sverige. För att underlätta för konsumenterna kommer märket Svenskt Kött efter en övergångstid att fasas ut. Märket Från Sverige respektive Kött från Sverige ägs av det nybildade bolaget Svenskmärkning AB.