Svenska Djurskyddsföreningen har tillsammans med ett antal andra organisationer skrivit en gemensam skrivelse till landsbygdsminister Peter Kullgren (KD) inför EU:s jordbruks- och fiskeråd (AGRIFISH) den 30 januari 2023.

Vi uppmanar Kullgren att ta hänsyn till djurens välfärd när det gäller transporter inom och ut ur EU och att han tar ställning mot förslag som strider emot djurtransportlagstiftningen. 

Transportskrivelsen publiceras tillsammans med Djurens Rätt, Djurskyddet Sverige och World Animal Protection Sverige inför EU:s jord- och fiskeråd. Det gäller särskilt punkten om transporter av levande djur och en begäran om att fortsatt tillåta export av levande djur utanför EU. En handel som innebär allvarliga risker och ett enormt onödigt lidande för djuren.

Vi vill bland annat att följande tas i beaktning:

  • Transport av levande djur till länder utanför EU
  • Transport av djur till sjöss
  • En maximal tid på åtta timmar för nötkreatur, max fyra timmar för fjäderfä och kaniner
  • Att fordonet måste hålla en temperatur mellan fem och 30 grader celcius. Temperaturen under transport får inte överstiger 25 grader celsius för nötkreatur, hästar och grisar och 22 grader celcius för suggor
  • Ett mer exakt uttryckt tillåtet utrymme, byggt på vetenskapliga yttranden från EFSA AHAW Panel
  • Vi föreslår att särskilt sårbara, dräktiga djur och ej avvanda kalvar och lamm under 12 veckor förbjuds

Vi uppmanar Peter Kullgren att ta hänsyn till djurens välfärd och ta ställning emot förslag som strider mot Sveriges önskan om en ambitiös djurtransportlagstiftning, som går i linje med vetenskapen.

Läs skrivelsen i sin helhet här: Transportskrivelse inför AGRIFISH