Svenska Djurskyddsföreningen har skrivit en debattartikel om betesrätten för kor tillsammans med ett antal andra organisationer. Texten publicerades i Uppsala Nya Tidning i december 2022. Nu har föreningen Växa Sverige svarat: replik föreningen VÄXA.

Ifrågasättande av betesrätten för kor är inget nytt. Från både bransch och politiskt håll har under de senaste åren föreslagits att det svenska kravet på att kor ska få komma ut på bete ska luckras upp eller helt tas bort.  

I början av januari skrev ledarskribenten Malin Lernfelt (UNT) en krönika: Djurplågerimjölk i glaset, nej tack!

Lernfelt skriver till exempel att: Kor är, även om vi håller dem för matproduktion, levande varelser. De är stora däggdjur med förmåga att känna, kommunicera och med behov att kunna utöva sitt naturliga beteende… Det borde i enlighet med svensk lag vara en självklarhet för Växa Sverige och deras medlemmar att låta korna vistas ute sommartid (och helst ännu mer).

I repliken vill Fredrik von Unge (Växa Sverige) påpeka att den snabba teknikutvecklingen möjliggör att många bönder har dagsaktuell information om kornas hälsa och produktion. Vi menar att tekniken är viktig och fyller en funktion men att den varken ersätter betesgång eller tar bort kornas behov av att få komma ut på bete.

SDF har nu tillsammans med föregående organisationer svarat repliken med en slutreplik. Det råder ingen osäkerhet om att kor som får gå ut på bete mår bättre. Ärendet ska behandlas av Uppsala djurförsöksetiska nämnd i januari.

Läs hela slutrepliken här: Slutreplik: Upsala Nya Tidning Kor mår bättre av utomhusbete.